Pályázat

A kedvezményezett neve: KLAVIUM Baromfitenyésztő és Szolgáltató Kft.

A projekt címe: „A 67 -es vendéglő konyhájának fejlesztése”

A szerződött támogatás összege: 5.546.590 Ft

A támogatás mértéke: 70 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A vállalkozás fejlesztendő tevékenysége a TEÁOR 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenység. Cégünk fejlődésének fenntartásához, versenyképességünk javításához szükséges a technológiai háttér kialakítása az eszközök beszerzésével. A projekt keretein belül a Felhívás 3.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: a, „Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása” keretében beszerzésre kerül 1 db Tűzhely gázüzemű 4 égős lábon álló őrlánggal, 1 db olajsütő, 1 db Hűtőszekrény, 1 db Fagyasztószekrény, mosogatók, pult, munkaasztal,szekrény,falipolc, állvány,2 db konyhai elszívó., 1 db vízlágyító, 2 db mikro. A felsorolt eszközök szükségesek ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a technológiai hátteret, a megvalósítási helyszínen az éttermi szolgáltatásunkat fejleszteni tudjuk melyet menük helybeni fogyasztásával és menük kiszállításával kívánunk még bővíteni. A fejlesztés segítségével komplex szolgáltatást tudunk létrehozni, vállalkozásunk sokkal stabilabb lábakon tudna állni.

A jelen projekt által fejlesztendő tevékenység hozzáadott-érték növekedési potenciált jelent, mivel a projekt fizikai befejezését követően a vállalkozás növelni fogja szolgáltatásai színvonalát, nettó árbevételét, személyi jellegű ráfordítását, fenntartja foglalkoztatott létszámot.

A beszerezni kívánt eszközökre már az elmúlt időszakban is szükség lett volna, de beruházási költsége, jelentős egyszeri költséget jelentett volna. A fejlesztés hatására munkánk tervezhetőbbé és rugalmasan végezhetőbbé válik, vendégeink kiszolgálási ideje rövidül, ez piaci előnyt jelent.

A projekt célja a technológiai háttér megújulása, eszközbeszerzés (kapacitás növekedést, technológiai korszerűsítést eredményező eszköz) által fog megvalósulni. A támogatás igénybevételével a szervezet megfelelő háttérrel, kapacitással fog rendelkezni. Fejlesztés elsődleges célja a technológiai fejlesztés, a versenyképesség növelése, a jövedelemtermelő képesség növelése, a vendégek igényeinek magas szintű kielégítése, illetve azon feltételek megteremtése, hogy a vállalkozás megfeleljen a megnövekedett vendégforgalomnak.

3.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

d) Képzés, a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés

- információs és kommunikációs (IKT) technológiára irányuló Táblázatkezelés képzés választottuk-, mely segítséget nyújt a bejelentett alkalmazottnak az adminisztratív munkák elvégzéséhez.

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele

A vállalkozás terheit, a bérköltség támogatás enyhíti. Cél a jelenlegi munkavállalói létszám megtartása. 2 fő 8 órás bruttó bérének támogatási összegként történő igénybevétele.

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása megvalósul a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint saját forrásból.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás valós igényeken alapuló szükséglet kielégítését célozza meg. A beruházásnak köszönhetően a vállalkozásnak a térségben erősödik a piaci pozíciója, javul a versenyképessége, valamint az erőforrás-hatékonysága, továbbá bővül a termelés kapacitása, mely biztosítja a jelenlegi munkaerő megtartását és további bővítését.

A fejlesztés elsődleges célja a technológiai fejlesztés, a társaság termelési kapacitásának bővítése, a versenyképességének a növelése, a jövedelemtermelő képesség növelése, a vendégek igények magas szintű kielégítése. További cél a koronavírus-járvány negatív hatásainak enyhítése.

Költség tételek összeállítását tekintve a pályázat reális és takarékos, követi a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, az átlagos piaci árnak történő megfelelést, valamint a beszerezni kívánt gép és azok tartozékai megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.9-20-2021-06502